Merci pour votre visite! Bedankt voor je bezoek! Thank you for visiting us!

La technique Lao

La technique Lao est une méthode de massage traditionnelle et ancestrale. Ce n'est pas un massage stereotype.

Elle s'adapte au corps, à son esprit, à son histoire.

Elle soulage de multiples douleurs d'ordre neuro-musculaires et articulaires.

Elle a une action preventive, curative, protectrice et régénératrice. Elle entretien le bien-être physique et psychique. Elle vous relaxe. Elle vous détend.

Il en résulte une sensation durable de légèreté et de bien-être

De Lao-techniek

De Lao-Techniek is geen stereotype behandeling, maar een traditionele en eeuwenoude massagetechniek die zich

aan het lichaam aanpast, aan zijn geest en zijn geschiedenis.

Deze techniek verlicht neuromusculaire klachten en gewrichtspijn en zorgt voor een preventieve, curative, beschermende en herstellende werking. De techniek draagt zorg voor het fysieke en mentale welzijn. Ze ontspant en brengt tot rust.

Resultaat: een langdurig gevoel van lichtheid, welzijn en het geluk om uw lichaam opnieuw te voelen.

The Lao technique

The Lao technique is a traditional and time-honoured method of massage. It is not a steriotypical massage. It adapts itself to the body, its spirit and its history.

It relieves a plethora of aches and pains of a neuromuscular and articular order. It has a preventative, curative, protective and regenerative effect. It maintains physical and psychological well-being. It relaxes you. It calms you.

It will bring about a long-lasting feeling of lightness and well-being